Share

Publications

book

OECD Veselības sistēmu pārskati: Latvija 2016

Latvijas veselības aprūpes sistēma kopumā nodrošina iedzīvotājiem efektīvu aprūpi ar ievērojami azākiem resursiem — un lielākām veselības aprūpes vajadzībām — nekā vairumā Ekonomiskās sadarbības un attīstības oganizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) valstu. Latvija ir veiksmīgi konsolidējusi savu slimnīcu nozari un stiprinājusi primāro aprūpi. No 2005. līdz 2013. gadam vidējais uzturēšanās ilgums slimnīcā samazinājās par gandrīz 15 %, un ģimenes ārstiem tagad ir papildus jāapseko pacienti, kuri izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību, bet netika hospitalizēti. OECD veselības aprūpes sistēmas varētu daudz mācīties no šīm reformām, kā arī no senākiem iekārtojumiem, piemēram, Latvijas feldšeriem (ārstu palīgiem). Tomēr Latvija saskaras ar nopietniem izaicinājumiem savas veselības aprūpes sistēmas uzturēšanā un uzlabošanā. Aptuveni piektā daļa iedzīvotāju ziņo par atteikšanos no veselības aprūpes pakalpojumiem izmaksu dēļ; gaidīšanas laiki uz galvenajiem diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumiem (piemēram, vēža aprūpi), var būt ilgi; un galveno ārstēšanas procedūru iekļaušana valsts finansēto pabalstu grozā ne vienmēr atspoguļo jaunāko paraugpraksi.

Published on December 07, 2018Also available in: English