Share

Digital

book

Promovarea competențelor digitale de afaceri în Republica Moldova

Republica Moldova (în continuare Moldova) a transformat digitalizarea intr o politică prioritară. Această țară pregătește, în prezent, Strategia de transformare digitală 2023 2030, care va scoate în evidență alfabetizarea digitală, precum și competențele digitale de business, în vederea îmbunătățirii competitivității din sectorul privat. Digitalizarea a adus deja beneficii semnificative Moldovei, unde TIC a fost unul dintre cele mai dinamice sectoare din ultimii ani; însă companiile moldovenești din sectoarele non IT rămân la începutul procesului de digitalizare. Deficitul de competențe reprezintă o barieră majoră în această privință, afectând în special IMM urile care întâmpinămai multe dificultăți în atragerea și păstrarea angajaților competenți, precum și în instruirea și reîmprospătarea cunoștințelor în cadrul forței sale de muncă.Pornind de la activitățile anterioare ale OCDE privind politicile de digitalizare, OCDE a oferit îndrumare Moldovei, în decursul anului 2022, privind modul în care să construiască un ecosistem benefic și să stabilească politicile adecvate pentru a realiza noi progrese în ceea ce privește dezvoltarea și dobândirea competențelor digitale de business în rândul IMM urilor. Acest raport reprezintă un sumar al acelor probleme, luând în considerare 1) cadrul politic și instituțional; 2) instrumentele de evaluare și anticipare a competențelor; și 3) suportul specific IMM urilor, pentru dezvoltarea competențelor digitale.

Published on June 19, 2023Also available in: English

TABLE OF CONTENTS

Cuvânt înainte
Acronime și abrevieri
Indicatori economici cheie: Moldova
Rezumat executiv
Pregătirea scenei
Crearea cadrului instituțional și de politici pentru competențele digitale
Măsurarea competențelor digitale și anticiparea nevoilor viitoare
Promovarea dezvoltării competențelor digitale în rândul IMM-urilor
Calea de urmat
Powered by OECD iLibrary