Partager

Corruption

book

Borba protiv transnacionalnog podmićivanja u Hrvatskoj

Procjena pravnog i političkog okvira

Ovo izvješće ocjenjuje hrvatski pravni i politički okvir za borbu protiv transnacionalnog podmićivanja na temelju kriterija koji se primjenjuju na zemlje koje traže pristup Konvenciji OECD-a o borbi protiv podmićivanja stranih javnih dužnosnika u međunarodnim poslovnim transakcijama. Izvješće analizira hrvatsko kazneno zakonodavstvo i sankcije koje se primjenjuju na fizičke i pravne osobe koje počine kazneno djelo podmićivanja. Također se ispituje hrvatski uspjeh u istrazi i procesuiranju korupcijskih kaznenih djela te cjelokupni okvir provedbe zakona. Uz to se ispituju pravila o međunarodnoj suradnji, kao što su uzajamna pravna pomoć i izručenje, te porezno nepriznavanje odbitka mita. Za svako područje analize izvješće identificira područja za poboljšanje i daje preporuke.

Available from May 18, 2022Also available in: English

TABLE OF CONTENTS

Predgovor
Popis kratica i pokrata
Sažetak
Preporuke za borbu protiv transnacionalnog podmićivanja u Hrvatskoj
Uvod
Ekonomski profil Hrvatske i rizik od stranog podmićivanja
Kazneno djelo stranog podmićivanja
Odgovornost pravnih osoba za strano podmićivanje
Kazne za strano podmićivanje
Sposobnost provedbe zakona
Međunarodna suradnja
Nepriznavanje mita kao poreznog odbitka
Dodaci2 chapters available
Sudionici misije utvrđivanja činjenica
Ulomci relevantnog zakonodavstva
Powered by OECD iLibrary